Innsikt

Bruk av maskinlæring i kundeservice.

Lærer av det de har gjort tidligere

For at maskiner skal bli smarte nok, slik at de skal kunne gi våre kunder den opplevelsen de fortjener og den støtten de forventer, må de læres opp, motta riktige instruksjoner og tilpasses våre behov.

Dette fordrer at også vi setter oss inn i hva machine learning er og hva det kan bety for vår virksomhet.

Ved å bruke algoritmer for gjenkjenning av mønstre og beregningsinnlæring
lærer vi våre maskiner å utføre ulike arbeidsoppgaver. Dette er en vitenskapelig disiplin.

Man bruker informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk
for å gi datamaskiner den dataen den trenger for å kunne dekke våre kunders behov.

Kort forklart handler machine learning om å designe og utvikle algoritmer som er i stand til å lære av det de har gjort før.

""

Frigjør ressurser fra monotone arbeidsoppgaver

Ved å ta utgangspunkt i data, kan man utvikle machine learning-algoritmer slik at de vil kunne gjenkjenne komplekse mønstre og ta intelligente beslutninger.

Mulighetene som da dukker opp er enorme. I kundeservice vil kundens behov kunne dekkes tidlig og man vil kunne gjenkjenne kunden eller tilsvarende kunders hjelpehistorikk og forutse fremtidige utfordringer.

Riktig bruk av machine learning kan bidra til både automatisering og effektivisering av manuelle prosesser. Virksomheter som tar dette i bruk kan dermed oppnå store gevinster.

Vi vil spare tid og kostnader og samtidig frigjøre ressurser vi kan benytte oss av andre steder.

Desto bedre matematiske analyser som gjøres, desto bedre algoritmer kan man lage. Etter hvert som inputen vi gir blir mer presis og relevant sammenlignet med våre ønsker og behov, vil også prosessene forbedres og perfeksjoneres automatisk.

På denne måten vil vi også kunne levere enda bedre analyser og enda bedre kundeopplevelser for Maskineriet sine samarbeidspartnere.

Vi ønsker alltid være i forkant og skape et miljø der maskin og menneske lærer av hverandre. Et miljø hvor bruk av kunstig intelligens og machine learning vil være med på å gi våre kunder den beste kundeopplevelsen vi kan gi.

Hver eneste gang.

Vi gleder oss tiden fremover og ønsker være fremoverlente og framsynte når vi benytter oss av alle midler for være ledende på det vi driver med. Også inn i en lys og teknologisk fremtid.

Ønsker du et samarbeid med Maskineriet?