Arnth Roger Holte

Bilde av Arnt Roger Holte

HR-sjef

Jobbet i Maskineriet siden 2014.

Arbeidserfaring
Mangeårig erfaring fra HR/HMS arbeide innen offentlig så vel som privat virksomhet. Også mange års erfaring fra callcenterbransjen med trafikkstyring og bemanningsplanlegging. Han har vært nordisk leder for Command Centeret i Teleperformance.

Hva er det beste med å jobbe i Maskineriet?
Maskineriet har et inkluderende arbeidsmiljø der det er rom for uenighet.