Nyheter

Maskineriet har blitt et Miljøfyrtårn!

Gjennom store deler av 2020 har Maskineriet jobbet aktivt med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumenter sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Prosessen stiller strenge krav til bedriftens arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. For oss i Maskineriet har dette vært en utrolig lærerik prosess, og vi er svært stolte av at vi nå er i mål og kan dokumentere vår innsats for miljøet.

Maskineriet har fått Miljøfyrtårn-sertifisering på alle våre 3 kontorer, i Skien, Moss og Oslo. Hvert kontor har sin egen Miljøfyrtårn-ansvarlig, som har drevet prosessen på sitt kontor og vil fortsette arbeidet med å gjøre oss til en enda grønnere bedrift i fremtiden.

I tillegg til innsatsen til de Miljøfyrtårn-ansvarlige har også vårt bærekraftombud, Jenny, vært en stor pådriver i denne prosessen. Jenny er foreløpig Norges eneste Bærekraftombud.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

For å være konkurransedyktige i fremtiden og en fortsatt attraktiv arbeidsplass, kan vi ikke lengre bare være gode på salg og kundeservice, vi må også bli best på bærekraft!!

Vi oppfordrer alle bedrifter, spesielt i vår egen bransje, til å ta steget mot en bærekraftig fremtid!

Ønsker du å jobbe i Maskineriet?