Nyheter

Månedens Maskin for april og mai avdeling Oslo

Navn:

Kalsoom Saeed

Prosjekt:

Entercard

Hvor lenge har du jobbet i Maskineriet?

Januar 2019

Hvem der?

Kalsoom ble ansatt i januar  som selger på Entercard prosjektet. Hun er nok et bevis på at relevant erfaring og kompetanse gir gode forutsetninger for å lykkes. Allerede fra første dag  var det tydelig at hun ønsket å gjøre en god jobb. Fra februar til mai har hun vært den beste selgerne på teamet. Hun har en enorm stå-på-vilje og møter alltid opp godt forberedt, riktig tid og med en gjennomtenkt plan for arbeidsdagen. Kalsoom  er en temaplaner som stiller høye krav til både seg selv og resten av de hun jobber til med.

Hva er det beste med å jobbe i Maskineriet?

Det beste med å jobbe i Maskineriet er at jeg oppnår mine mål og ambisjoner. Det er et godt arbeidsmiljø med gode ledere og gode lønnsbetingelser.

Hva er ditt viktigste tips til de som ønsker å bli en god selger?

Det viktigste er at man har tro på seg selv som selger og på produktet man selger. Salg handler om å overbevise andre om dine synspunkter. Her gjelder det først å skape en god tillit til kunden samtidig å synliggjøre kundens fordeler med produktet. Man må speile kunden, være motivert, engasjer og ikke ta et nei for et nei.

Ønsker du å jobbe i Maskineriet?