Nyheter

Valgt inn som medlem av Virkerådet.

En visjon om bedre service og tilgjengelighet

På Hovedorganisasjonen Virkes generalforsamling 5. juni 2019 ble Sverre Torjuul fra Maskineriet AS valgt inn som medlem av Virkerådet. Virkerådet er VIRKE sitt nest høyeste organ og møtes 2 ganger i året.

Virkerådet skal være et rådgivende organ for sentralstyret i viktige prinsipielle og strategiske spørsmål.

 

 

«Som medlem av Virkerådet  er min oppgave å fremme Callcenter bransjen inn i VIRKE og lære av det mangfoldet VIRKE sine medlemmer representerer.

Jeg skal jobbe for at vår bransje, gjennom VIRKE, har best mulige rammevilkår og samtidig, jobbe for at staten må se at vår bransje kan utøve og utfylle oppgaver som staten selv gjør i dag.

En aktiv Callcenterbransje kan bidra til å gi våre innbyggere bedre service og tilgjengelighet. VIRKE jobber aktivt i dag for å fremme tjenesteytende næringer som den arbeidsplassen som sysselsetter flest og som bare vil vokse i årenes som kommer. Callcentere har en viktig rolle i dette gjennom at vi representerer tusenvis av ungdomsarbeidsplasser rundt omkring i Norge»

Ønsker du et samarbeid med Maskineriet?